FAIL (the browser should render some flash content, not this).
...

Připíjím na zdraví
                       všem lidem,
kteří se utopili na báječných
silnicích mizících v oblacích
západních hor. Co nečekali nic
neobvyklého od dalších let, co
žili právě v tomto okamžiku,
kdy beat znamená beatific.

Právě vyšla sbírka mých veršů
z let 1989 - 2011.
Máte-li o ní zájem, napište!!!

Zírej do hloubi světa před tebou, jako by to
byla prázdnota: nesčetní svatí duchové, buddhové
a spasitelé se tam skrývají a smějí se. Všechny
atomy vyzařují světlo uvnítř vlnění, neexistuje zde
žádná vzdálenost. Kolibřík může vlétnout do domu,
ale jestřáb nikoliv: nuže spočiň a buď spokojen.
Možná, že tě při hledání světla
pohltí temnota a ty najdeš
pravé světlo.

verš 22
J.Kerouac, Písmo zlaté věčnosti, Votobia 1996

Toto napsal Jack Kerouac ve svém Písmu zlaté věčnosti, které poprvé vyšlo v roce 1960. Tedy v mezidobí po generační výpovědi Na cestě či Dharmoví tuláci a před osobním hledání smyslu a naplnění života v románech Big Sur a Andělé hory Desolation. Myslím ale, že je nejvýstižnějším obrazem toho co pro mne bylo a stále je filozofií jedné generace - jak ji sám Kerouac nazval Beat Generation. Těžko říci proč má tato filozofie nebo spíš postoj blízko mému vnímání světa a těžko říci kdy jsem na ni porvé narazil. Básníci, povídkáři či filozofové jako Gary Snyder, Lawrence Ferlinghetti, Keneth Rextroth či známnější Allen Ginsberg, Charles Bukowski nebo Henry Miller jsou pro mne stále nejbrisknějším odrazem světa.

Na následujících stránkách naleznete několik mých básní, které vypovídají o mém přístupu k životu. Budu rád pokud Vám něco o mně či o mém světě napoví.
Copyright 2006 © Petr Hložánek. All rights reserved.